Karta klubowa

Kartę Klubu Wytwórnia można otrzymać stacjonarnie w biurze Klubu Wytwórnia lub wypełniając formularz online. 

Karta Klubowa jest bezpłatna.

Co daje Karta Klubu Wytwórnia:

  • Bilety na imprezy w niższej cenie,
  • Stałą łączność z Klubem (newsletter z repertuarem).

ZAMÓW KARTĘ

Karta Klubu Wytwórnia jest darmowa, wysyłana pocztą po wypełnieniu formularza.

* – pola obowiązkowe

Administratorem Państwa danych osobowych jest Film Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy Łąkowej 29. W sprawach związanych z danymi osobowymi można również zwracać się bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych poprzez wysłanie wiadomości na adres na adres: e-mail iod@wytwornia.pl Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wywiązania się przez Film Hotel Sp. z o.o. z umowy dotyczącej członkostwa w klubie Wytwórnia, a podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 23 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych (po 25 maja 2018 r. Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenia). Państwa dane mogą zostać ujawnione pracownikom firmy administrującej stroną www.wytwornia.pl. Ujawnienie może mieć miejsce tylko w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania strony. W celu przekazywania Państwu informacji o wydarzeniach Państwa adres e-mail będzie udostępniony firmie która w naszym imieniu zarządza wysyłką wiadomości. Ponieważ osiągnięcie celu przetwarzania danych osobowych nie jest procesem który można zakończyć w konkretnym terminie Państwa dane będą przetwarzane do czasu wystąpienia przez Państwa z Klubu Wytwórnia. Osoby których dane dotyczą mają prawo do żądania od Film Hotel sp. z o.o. dostępu do danych osobowych które ich dotyczą, sprostowania danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych. Informujemy Państwa również o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Film Hotel sp. z o.o. nie poddaje danych członków Klubu Wytwórnia zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu które mogłoby wywoływać wobec nich skutki prawne lub istotnie na nich wpływać

Pliki do pobrania